รู้จักกับยาคูลท์

จากวันนั้น...ถึงวันนี้ ยาคูลท์ยังส่งมอบประโยชน์ดีๆ ให้คุณอยู่เสมอ

ดร. มิโนรุ ชิโรต้า

นักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตอิมพีเรียล ผู้มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้ มีความมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง จากพื้นฐานทางทฤษฎีการมีอายุยืน ของ ดร. เอไล แมทชนิคอฟฟ์

ในปี พ.ศ. 2473 ดร.มิโนรุ ชิโรต้า เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการค้นพบจุลินทรีย์กรดนมในลำไส้ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถทนต่อกรดและด่างในร่ายกายมนุษย์ และยังสามารถมีชีวิตอยู่รอดในลำไส้ได้ นั่นก็คือ แลคโตบาซิลลัส คาเซอิ สายพันธุ์ ชิโรต้า หรือ จุลินทรีย์ชิโรต้า อันเป็นจุดกำเนิดของการผลิตนมเปรี้ยว “ยาคูลท์” ในปี พ.ศ. 2478 ด้วยแนวคิด “เคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวของคนเรา อยู่ที่การมีสุขภาพลำไส้ที่ดี” (A HEALTHY INTESTINE LEADS TO A LONG LIFE)

นายประพันธ์ เหตระกูล
ผู้ก่อตั้ง บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในปี พ.ศ.2496 นายประพันธ์ เหตระกูล ได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ในนามนักเรียนทุนและนักเรียนต่างชาติคนแรก ของมหาวิทยาลัยโกเบ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มักมีอาการท้องเสียจากการรับประทานอาหาร จนได้ดื่มยาคูลท์ จึงทำให้เริ่มมีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงขึ้น ถือเป็นประสบการณ์จริงที่พิสูจน์มาแล้วด้วยตนเองว่า ยาคูลท์ที่มีจุลินทรีย์ แลคโตบาซิลลัส คาเซอิ ชิโรต้า มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและลำไส้ เมื่อกลับมายังประเทศไทย จึงคิดที่จะนำยาคูลท์เข้ามาจำหน่าย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพลำไส้ที่ดี จึงได้ก่อตั้งบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2513 และเริ่มจำหน่ายในปีถัดมา

พ.ศ. 2478
ยาคูลท์เริ่มจำหน่ายเป็นครั้งแรก ที่ เมืองฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยในยุคนั้น ยาคูลท์ถูกจำหน่ายในรูปแบบขวดแก้วที่มีหลากหลาย ขนาดและใช้ฝาไม้ก๊อกปิดปากขวด
พ.ศ. 2498
มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาคูลท์ครั้งใหญ่ทั้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบฉลาก รวมถึงการใช้ขวดแก้วให้มีมาตรฐานเดียวกัน
พ.ศ. 2511
มีการเปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ จากขวดแก้วมาเป็นขวดพลาสติก เพื่อความสะดวกของผู้บริโภคให้สามารถดื่มได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของสาวยาคูลท์ ในการเก็บขวดแก้วที่มีน้ำหนักมากอีกด้วย
พ.ศ. 2514
ยาคูลท์เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนาน “สาวยาคูลท์” มาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2558
ยาคูลท์มอบสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์แก่ระบบทางเดินอาหารของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และยังคงความคลาสสิกของบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2561
ยาคูลท์เปิดตัว “ยาคูลท์ไลท์” สูตรน้ำตาลน้อยเพียง 1.75% ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหมือนเดิม

รู้จักกับยาคูลท์

0

ดร.มิโนรุ ชิโรต้า

1

นายประพันธ์
เหตระกูล

2

2478

3

2498

4

2511

5

2514

6

2558

7

2561

8