ประกาศเรื่อง
การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)” ยังอยู่ในการเฝ้าระวัง อย่างเข้มข้น ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่าน
ทางบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอยกเลิกการเยี่ยมชมโรงงานยาคูลท์ ทั้งสาขากรุงเทพฯ และ สาขาอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

02-619-8008