เงื่อนไขการลงทะเบียน
เยี่ยมชมโรงงาน

 1. สถานที่เยี่ยมชมโรงงาน : บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา
 2. วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า: เวลา 08.45 น.
                   รอบบ่าย: เวลา 13.00 น.
 3. จำนวนผู้เยี่ยมชมโรงงาน ตั้งแต่ 10-40 คน และผู้เยี่ยมชมต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป  สำหรับโรงเรียน: นักเรียนต้องศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป  สำหรับครอบครัว: เด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
 4. ขอความร่วมมือขณะเยี่ยมชม
  • โปรดรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สเปรย์แอลกอฮอล์ รักษระยะห่าง)
  • ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามถ่ายภาพ และ บันทึกวิดีโอภายในบริเวณโรงงาน (ยกเว้นจุดที่อนุญาต)
  • ห้ามนำอาหาร และ เครื่องดื่มเข้าห้องประชุม
 5. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ต้องแจ้งความจำนง
  เข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

สอบถาม โทร. 02-619-8008

ลงทะเบียนเยี่ยมชม โรงงานยาคูลท์ จ.อยุธยา

กรุณากรอกรายละเอียดค่ะ
จองวันเยี่ยมชมโรงงาน