เงื่อนไขการลงทะเบียน
เยี่ยมชมโรงงาน

 1. สถานที่เยี่ยมชมโรงงาน : บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา
 2. วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า: เวลา 08.30 น.
                   รอบบ่าย: เวลา 13.00 น.
 3. จำนวนผู้เยี่ยมชมโรงงาน รอบเช้า: 10-60 คน
                           รอบบ่าย: 10-20 คน
 4. ผู้เข้าเยี่ยมชม : ต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 5. สำหรับโรงเรียน: นักเรียนต้องศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป
 6. สำหรับครอบครัว: เด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
 7. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ต้องแจ้งความจำนงเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
 8. ขอความร่วมมือขณะเยี่ยมชม
  • โปรดรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สเปรย์แอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง)
  • ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามถ่ายภาพ และ บันทึกวิดีโอภายในบริเวณโรงงาน (ยกเว้นจุดที่อนุญาต)
  • ห้ามนำอาหาร และ เครื่องดื่มเข้าห้องประชุม

สอบถาม โทร. 02-619-8008

ลงทะเบียนเยี่ยมชม โรงงานยาคูลท์ จ.อยุธยา

กรุณากรอกรายละเอียดค่ะ
จองวันเยี่ยมชมโรงงาน