บริษัท ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จำกัด สำนักงานใหญ่
อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แผนที่สำนักงานใหญ่

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 49 หมู่5 ถ.บางปะอิน-บางปะหัน
ต.ปากกราน
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา 13000