เงื่อนไขการสมัครเป็นสาวยาคูลท์

  1. อายุ 19 – 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  3. มีมอเตอร์ไซค์ (หากว่าอยู่ในเขตที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์)
  4. ต้องผ่านการอบรมเป็นสาวยาคูลท์
  5. มีรายได้ระหว่างการอบรมและ
    ฝึกงานเป็นสาวยาคูลท์

สมัครเป็นสาวยาคูลท์กับเราสิคะ

กรุณากรอกรายละเอียดค่ะ
วันเกิด
ปี
ที่อยู่