ยาคูลท์ร่วมส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลสู่ระดับอาเซียน

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุน “งานเทศกาลอาหารฮาลาลกรุงเก่า ประจำปี 2557” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี(ทุ่งหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหรืออาหารฮาลาล ให้มีมาตรฐาน และสามารถจำหน่ายได้ทั้งระดับภูมิภาคไปจนถึงตลาดการค้าอาเซียน และยังเป็นการตอกย้ำว่ายาคูลท์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบรับรองฮาลาลอีกด้วย