ซื้อยาคูลท์ได้แล้ว 39 ประเทศทั่วโลก

ทวีปยุโรป 13 ประเทศ

ยาคูลท์ทั่วโลก