ซื้อยาคูลท์ได้แล้ว 38 ประเทศทั่วโลก

ทวีปยุโรป 12 ประเทศ

ยาคูลท์ทั่วโลก